Carel je italijansko preduzeće osnovano 1973. godine koje svoje poslovanje dijeli na tri linije proizvoda:

  • Air-Condition - Klimatizacija
    Elektronski kontroleri i rješenja za upravljanje radom vodenih sistema (rashladnika vode i ventilokonvektora), klima komorama i sistemima grijanja i ventilacije
  • Refrigeration - Industrijsko hlađenje
    Elektronski kontroleri i rješenja za upravljanje, daljinsku kontrolu, memorisanje i ispis rada (HACCP) rashladnih komora i rashladnih procesa prilikom prerade i skladištenja hrane ili drugih proizvoda, kontroleri za rashladne vitrine, kondenzacijske jedinice, multikompresorske setove.
  • Humidification - Ovlaživanje
    Uređaji za ovlaživanje, adijabatski, ultrazvučni i centrifugalni. Kontroleri za upravljanje rada uređaja za ovlaživanje.

Carel takođe proizvodi i cijelu paletu programabilnih kontrolera za ostale namjene, elektronske termoekspanzione ventile, software i hardware za BMS sisteme (Building Management System), regulatore broja okretaja, sisteme za daljinsko upravljanje i nadzor sistema hlađenja i klimatizacije u supermarketima ili drugim rashladnim i klimatizacionim sistemima.