Osnovan 1969. godine u Brianci, na teritoriji koju karakteriše kultura rada kao društvene vrijednosti. Lattonedil se toliko razvio da je postao uticajna grupacija koja danas broji 6 proizvodnih pogona: 4 u Italiji, 1 u Njemačkoj i 1 u Španiji. Od godine osnivanja, sa tri proizvodne linije, uspijeva da zadovolji potrebe za sendvič panelima od ekspandiranog poliuretana. Sjevernije, u Friuli Veneciji Đuliji, nalazi se sjedište u Venconeu. Specijalizovani su i za proizvodnju posebnih panela (proizvedenih u kombinaciji sa kamenom ili keramičkim gresom). Takođe posjeduju i veliki pogon na istočnoj strani Kalabrije gdje se proizvode velike količine panela za industrijske objekte. Aktuelno je i sjedište u Dinkelsbilu u Njemačkoj, koje se koristi za proizvodnju namijenjenu za tržište sjeverne evrope. Posljednja filijala je u Huerta Salamanki, dok je najnovije sjedište u Novoj Topoli. Sa ovim posljednjim ostvarenjem Lattonedil postaje jedna od najvažnijih proizvodnih grupacija za sendvič panele na evropskom nivou.