Dorin nudi kompletan i raznolik asortiman kompresora za rashladne i klima sisteme, koji zadovoljavaju sve potrebe tržišta: više od 600 modela otvorenog tipa i polu-hermetičkih kompresora i kondenzacionih jedinica, projektovanih i izgrađenih kako bi se koristili s HCFC ili HFC, ali i sa prirodnim radnim materijama kao što su ugljovodonici (HC), amonijak (NH), a posebno ugljen dioksid (CO2). Paleta proizvoda je kompletirana dvostepenim kompresorima i širokim rasponom dodatne opreme.