KFL je italijanska fabrika koja se bavi proizvodnjom izmjenjivača toplote: vodenih izmjenjivača, isparivača, kondezatora, mirnih isparivača, izmjenjivača "fluid-vazduh" i kao i specifičnih proizvoda prema specifikacijama kupca ili tehničkog odeljenja fabrike. U proizvodnji se koriste materijali visokog kvaliteta koji su u skladu sa standardom ISO 9000.

Znanje i tehnologije koje se koriste u proizvodnji obezbeđuju da svaka faza proizvodnje garantuje preformanse proizvoda, sigurnost i kvalitet.