Njemačka kompanija Hans Güntner bavi se proizvodnjom izmjenjivača toplote, vazdušnih kondenzatora i isparivača za ventilacionu i rashladnu primjenu. Njihovi proizvodi obuhvataju široku paletu modela za primjenu s HFC rashladnim sredstvima, amonijakom, glikolom i CO2.

Preduzeće je osnovano 30-ih godina prošlog vijeka i jedan je od predvodnika u svom domenu što se tiče tehničkih i tehnoloških inovacija, kvaliteta proizvoda i može ponositi brojnim instalacijama svojih proizvoda širom svijeta.